Yayasan Ehsan Jabbar ialah suatu organisasi badan bebas yang mempunyai fokus untuk membantu para pesakit hati seperti Hepatitis dan Biliary Atresia.

Yayasan Ehsan Jabbar memberi tumpuan kepada komuniti penting Negara dan cabaran sosial sebagai konvenor, kolaborator, dan pemangkin perubahan, menghimpunkan penggubal dasar, organisasi masyarakat sivil, syarikat, dan komuniti tempatan untuk mebolehkan kesan kolektif untuk rakyat dan alam sekitar.

Kami beroperasi dalam bidang tumpuan berikut untuk membuat perubahan social dan alam sekitar yang tulen dan berkekalan di Malaysia: Pendidikan; Pembangunan Komuniti; Alam Sekitar, Kesenian & Ruang Awam dan Pengetahuan. Dan yang paling khusus adalah bagi membantu mereka yang menghidap penyakit hati terutama Hepatitis B, Cancer Hati, Cirrhosis, Jaundice, Edema dan Biliary Atresia.

Plak Perasmian Tonik Hati Yang Dirasmikan oleh Timbalan Meteri Kesihatan YB DATUK DR. HJ. ABD. LATIFF BIN AHMAD pada 2007
Majlis Perasmian Tonik Hati

Dato’ Dr. Kamaruzaman Che Hussain

CEO and Founder of YEJ
CEO Al Jabbar Group
Hepatitis Specialist International
mkch9227@yayasanehsanjabbar.com

Haji Azimin Bin Zakaria

Chief Operating Officer (COO)
Yayasan Ehsan Jabbar
izicharkueyteow@yayasanehsanjabbar.com

Datin Khairunnisa Binti Tuah Jani

Managing Director (MD)
Yayasan Ehsan Jabbar
khairunnisatj@yayasanehsanjabbar.com